Voorwaarden

Algemeen

Door uw bezoek aan Vakantiepromos verklaart u zich, zonder enig voorbehoud, akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website in haar geheel en in al haar onderdelen, zonder dat er een samenwerkingsverband tussen de partijen bestaat. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen. Vakantiepromos behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen.


Voorwaarden

Draagwijdte van de informatie
Alhoewel Vakantiepromos zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Vakantiepromos niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Vakantiepromos een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website. Vakantiepromos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de relatie die een bezoeker opbouwt met derde partijen, ook al verloopt deze relatie via Vakantiepromos. Indien u als gebruiker bepaalde informatie fout acht, kan u Vakantiepromos hiervan op de hoogte brengen via e-mail : sales@travelmedia.be.

Virussen en misdrijven
Vakantiepromos onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, aanvallen door hackers of andere informaticamisdrijven. Evenwel kan Vakantiepromos niet aansprakelijk worden gesteld mocht een virus, hacking of informaticamisdrijf plaatsvinden.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. Vakantiepromos heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie.

Auteursrecht
De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Vakantiepromos of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciele doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Vakantiepromos.

Handelsmerk
"Vakantiepromos" is een gedeponeerd handelsmerk in de Benelux.

Verbintenissen van de gebruiker
De gebruiker verbindt zich ertoe i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; ii) de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficient te maken of schade te veroorzaken aan de website, Vakantiepromos, of derden; iii) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen.

Toepasselijke wetgeving
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het arrondissement Brugge hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.


Cookies

Vakantiepromos.be is een website van Travelmedia (GMGroup NV). Travelmedia (GMGroup NV) gebruikt cookies wanneer je Vakantiepromos.be bezoekt.

Wat zijn cookies?
Dit zijn kleine (tijdelijke) teksbestanden die op jouw computer worden geplaatst of door ons worden bijgehouden. Dankzij deze cookies kunnen we door analyse je website-ervaring optimaliseren. Verdere informatie over het gebruik van cookies vind je hieronder. 

Deze privacyverklaring gaat uit van onderneming GMGroup NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te B - 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103 en ondernemingsnummer BE 0464.231.310.

Welke cookies gebruiken we en waarom?
GMGroup NV maakt gebruik van functionele cookies, sociale media cookies en advertentiecookies. Het is ook mogelijk dat derde partijen cookies met je meesturen wanneer je naar onze website surft. Dit zijn ‘third party cookies’ waarover GMGroup NV geen controle heeft.  

Essentiële en analytische cookies om jouw gebruikerservaring te analyseren en optimaliseren
Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct en gebruiksvriendelijk functioneert en daarvoor mogelijke problemen op onze website opspoort. Daarnaast kunnen we hiermee ook onze websites meten en analyseren om zo onze websites te kunnen blijven verbeteren in functie van onze bezoekers.

Social media cookies om jouw connectie met sociale media te ondersteunen
Deze cookies bieden bepaalde functionaliteiten van sociale media op onze website. Zo kan er bijvoorbeeld via een eenvoudige klik op de knop delen op Facebook of andere sociale media.

Advertentiecookies om onze weergave voor jou optimaal te personaliseren
Op onze website zie je inhoud en advertenties van onszelf en van derden. Om deze inhoud en advertenties relevant en interessant te houden voor jou, stemmen we deze af op jouw online surf- en zoekgedrag via deze advertentiecookies. Deze cookies worden enkel gebruikt voor bezoekers met een profiel op onze website.

Cookies van derde partijen (third party cookies)
Naast GMGroup NV is het ook mogelijk dat derde partijen cookies plaatsen om je gebruik te volgen, je gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of je connectie met sociale netwerken te vereenvoudigen. Dit soort cookies worden door de derde partij zelf gemaakt. GMGroup NV heeft hier bijgevolg dan ook geen controle over.

Hoe lang blijven cookies bewaard?
De periode waarbinnen we een cookie laten bewaren is afhankelijk van het type cookie. Sommige cookies worden bij het afsluiten van een sessie / je browser verwijderd, andere blijven bewaard zodat ze bij een volgende sessie kunnen worden opgepikt of tussen sessies door kunnen blijven opereren. Deze worden pas verwijderd wanneer jij dat via je browserinstellingen doet, deze worden vervangen of hun einddatum is bereikt.

Hoe kan ik cookies uitschakelen?
GMGroup NV ziet het als haar gerechtvaardigd belang om jou een mooi en correct vormgegeven website aan te bieden en wil alles op alles zetten om je website-ervaring te optimaliseren. Op dezelfde manier willen we er ook voor zorgen dat je vlot kan connecteren met sociale media. Daarom kan je functionele, analytische en sociale media cookies niet uitschakelen en worden deze zowel wanneer je bent aangemeld maar ook wanneer je niet bent aangemeld geplaatst.

Hoe kan ik cookies verwijderen?
Het is mogelijk om cookies te verwijderen maar ook om ze uit te schakelen. Hoe je dit precies doet is afhankelijk van het browser waarmee je naar onze website surft. Meer informatie vind je op:

 

 

GMGroup NV wil je er wel op wijzen dat bij het verwijderen of uitschakelen van cookies je website-ervaring kan worden beïnvloed en mogelijk dus vermindert.

Wijziging van de cookieverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring ten allen tijde aanpassenen raden jou daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan ons cookiebeleid zullen wij jou daarvan proactief op de hoogte stellen via de cookiebanner.

Contactgegevens
Voor vragen, verzoeken en klachten kan je contact opnemen via onderstaande contactgegevens.  

Travelmedia - GMGroup NV
Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 103, B - 9000 Gent
T: +32 (0)50 74 02 50
E: sales@travelmedia.be

Functionaris voor de gegevensbescherming / Data protection officer (DPO)
E: privacy@travelmedia.be

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
E: commission@privacycommission.be